Новомосковськ. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "(ЯСЛА-САДОК) № 2 "ЧЕБУРАШКА" НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Кадровий склад ЗДО №2

Відомості

про якісний склад педагогічних працівників комунального закладу «Заклад дошкільної освіти

 (ясла-садок) №2 «Чебурашка» Новомосковської міської ради

Прізвище, ім'я, по батькові викладача

Повне найменування посади

Повне найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання

(рік встановлення. підтвердження)

Педагогічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер,вид документа, дата )

Пустова

Олеся Анатоліївна

Директор

Бердянський державний педагогічний університет,

«Соціальна педагогіка»,  соціальний педагог , вихователь дитячого  садка (ясла-садка)

АР  № 36725664

30 червня 2009 р.

 

Відповідає займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

2019 р.

21

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, «Директор закладів дошкільної освіти, які одночасно працюють вихователями» (165 годин / 5,5 кр), свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № ДН 41682253/2735-18

12 червня 2018р.

Панасенко

Ірина

Григорівна

Вихователь-методист

Полтавський національний педагогічний університет ім.Б.Г.Короленко,

«Управління  інноваційною діяльністю», магістр менеджменту,менеджер з інноваційної діяльності,

М18 № 158223

11 тарифний розряд

9

 

Фокіна

Олена Миколаївна

Вчитель-логопед

Бердянський державний педагогічний університет,  

«Дефектологія. Логопедія. Дошкільне виховання»

АР № 32376177

2007 р.

 

Відповідає займаній посаді  та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

2019 р.

27

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська  академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, «Вчитель-логопедів дошкільних навчальних закладів» (150 годин – 5 кредити), свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК  № ДН 24983906/566-17                      22 березня 2017 р.

Чорна

Анжеліка    Володимирівна

Керівник музичний

Бердянський державний педагогічний університет, «Соціальна педагогіка», соціальний педагог, вихователь дитячого садка (ясла-садка)

 АР № 36725671

30 червня 2009  р.

Відповідає займаній посаді, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії, присвоєне звання «вихователь-методист»

 2020 р.

31

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти » Дніпропетровської обласної ради, «Музичні керівники закладів дошкільної освіти (165 годин/ 5,5 кредитів), свідоцтво про підвищення кваліфікації  СПК № ДН 41682253/5371    25 жовтня  2019р.

Єлсукова

Ірина

Павлівна

Керівник музичний

Запорізький державний педагогічний інститут,

«Педагогіка і психологія (дошкільна)» , викладач педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню

НВ № 802483

5 липня 1986 р.

Відповідає займаній посаді, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

26

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, «Музичні керівники» ( 72 години)

Посвідчення № 782, 2001 р.

Кравченко Юлія Миколаївна

Практичний психолог

Бердянський державний педагогічний університет,

«Дошкільне виховання», вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти, практичний психолог дошкільної освіти

АР № 38753070

30 червні 2010 р.

 

Відповідає займаній посаді,

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2021 р.

19

Комунальний  вищий навчальний  заклад «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної освіти» , «Вихователів дошкільних навчальних закладів які мають кваліфікаційну категорію або звання  «вихователь-методист»  (150 годин – 5 кр. ), свідоцтво про підвищення кваліфікації

СПК № ДН 24983906/5268-17

15 листопада 2017 р.

Фальоса Наталія Григорівна

Вихователь

Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка. Бакалавр, «Спеціальна освіта, учитель-дефектолог, вихователь дітей з порушенням психофізичного розвитку

В21№ 139501

30 червня 2021

Відповідає займаній посаді ,  11 тарифний розряд

 

10

 

Лавріщева   Наталія

Андріївна

Вихователь

Бердянський державний педагогічний університет,

«Дошкільне виховання», вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти, практичний психолог у закладах освіти

АР №38753075

30 червня 2010

 

Відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

2019 р.

 

24

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, «Вихователі-методисти закладів дошкільної освіти (дистанційно-очна форма навчання) (120 годин –4 кр.), свідоцтво про підвищення кваліфікації  СПК ДН № 41682253/ 6544  

30 жовтня 2020 р.

Калініна

Тетяна

 Василівна

Вихователь

Жовтоводське педагогічне училище,

«Дошкільне  виховання», вихователь у дошкільному закладі

ІО ВЕ№ 005359

29 червня 1995

Відповідає займаній посаді та раніше встановленому  11 тарифному розряду, присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»

 2021 р.

24

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, «Вихователів закладів дошкільної освіти (які не мають категорії) дистанційно-очна форма навчання»(120 годин/4 кр.), свідоцтво про підвищення кваліфікації №ДН41682253/7682 

11 грудня 2020р.

Овчарова

Марина Вікторівна

Вихователь

Дніпродзержинський державний технічний університет,»Хімічна технологія неорганічних речовин», інженер-технолог (хімічні технології)

НР № 39398658

30 червня 2010 р.

Відповідає займаній посаді  11 тарифний  розряд

1

 

Ковальова

Олена Олександрівна

Вихователь

Дніпропетровський педагогічне училище, «Дошкільне виховання»», вихователь дошкільного закладу

ЗА № 006629

28 червня 1993 р.

Відповідає займаній посаді та раніше встановленому  11 тарифному розряду,  та педагогічному званню «вихователь-методист»

 2020 р.

27

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти » Дніпропетровської обласної ради, «Вихователі  закладів дошкільної освіти, які мають кваліфікаційну категорію або звання «вихователь-методист»( 165 – 5,5кр)

СПК № ДН 41682253/2887

30 травня 2019 р.

Полуєва Вікторія Іванівна

Вихователь

Бердянський державний педагогічний університет, «Соціальна педагогіка», соціальний педагог, вихователь дитячого садка (ясла-садка)

 АР № 38753766

30 червня 2010  р.           

11 тарифний розряд

26

 

Рідна

Марина Миколаївна

Вихователь

Бердянський державний педагогічний університет, «Початкова освіта», організатор початкової освіти , вчитель початкової школи

 АР № 45333683

30 червня 2013  р.

Відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 2015р.

13

 

Шорбан

Оксана

Семенівна

Вихователь

Бердянський державний педагогічний університет, «Соціальна педагогіка», соціальний педагог, практичний психолог

 АР № 41612368

30 червня 2011  р.

  Відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»

 2018р.

 21

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти » Дніпропетровської обласної ради, «Вихователі  закладів дошкільної освіти, які мають кваліфікаційну категорію або звання «вихователь-методист»( 165 – 5,5кр)

СПК № ДН 41682253/5139

25 вересня 2019 р.

Несінова Валентина Петрівна

Вихователь

Бердянський державний педагогічний університет,

«Дошкільне виховання», вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти, практичний психолог у закладах освіти

АР №38753086

30 червня 2010 р.

 

Відповідає займаній посаді,  та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

2018 р.

29

Комунальний  вищий навчальний  заклад «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної  освіти» , «Вихователів дошкільних навчальних закладів які мають кваліфікаційну категорію або звання  «вихователь-методист»  (105 годин – 3,5 кр. ), свідоцтво про підвищення кваліфікації

СПК № 4258-16

13 жовтня  2016 р.

Гладка

Аліна

Іванівна

Вихователь

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія». «Дошкільна освіта», організатор дошкільної освіти,  вихователь дітей дошкільного віку, вчитель іноземної мови у дошкільних закладах

С16 № 022482

08 червня 2016 р.

11 тарифний розряд

5

 

Куксенко Світлана Романівна

 Вихователь

 Жовтоводське педагогічне училище, «Виховання в дошкільних установах», вихователь в дошкільних установах

ДТ № 672731

27 лютого 1985 р.

Відповідає займаній посаді та раніше встановленому  11 тарифному розряду та раніше присвоєному   педагогічному званню «вихователь-методист»

 2021 р.

34

Комунальний  вищий навчальний  заклад «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної  освіти» , «Вихователів дошкільних навчальних закладів які мають кваліфікаційну категорію або звання  «вихователь-методист»  (120 годин – 4кр. ), свідоцтво про підвищення кваліфікації

 СПК № ДН 41682253/6098

18 вересня 2020 р.

Каніболоцька Анна

Кузьмівна

Вихователь

Дніпропетровський державний університет, «Українська мова і література», філолог, викладач української мови та літератури

ТВ № 874852

29 червня 1991 р.

Відповідає займаній посаді підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»

2004р.

25

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, «Вихователів дошкільних навчальних закладів» ( 72 години)

Посвідчення № 2173, 2002 р.

Деркач

Дар'я Миколаївна

Вихователь

Дніпропетровський національний університет ім.Олеся Гончара, «Психологія»,спеціаліст з психології, психолог

С 15 №099616

30 червня 2015

Відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії

2020 р.

7

Комунальний  вищий навчальний  заклад «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної  освіти» , «Вихователів дошкільних навчальних закладів які мають кваліфікаційну категорію або звання  «вихователь-методист»  (120 годин – 4 кр.) свідоцтво про підвищення кваліфікації

 СПК № ДН 41682253/6280

16 жовтня 2020р.

Черкасова Анастасія Едуардівна

Інструктор з фізичного виховання

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради. Молодший спеціаліст «Дошкільна освіта», вчитель з дошкільного виховання, організатор фізичного виховання в дошкільному закладі

Е20 № 102371

30 червня 2020 р.

Молодий спеціаліст, 10 тарифний розряд

1

 

Максименко Вікторія Олександрівна

Вихователь

Житомирський державний університет імені Івана Франка, «Дошкільна освіта» , організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, вчитель англійської мови у дошкільних закладах

С16 № 049717

30 червня 2016

11 тарифний розряд

6

 

Федорчекно Аліна Василівна

Вихователь

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради. Молодший спеціаліст «Дошкільна освіта», вчитель з дошкільного виховання, додаткова кваліфікація «Керівник гуртка образотворчого мистецтва»

Е21 № 057554

30 червня 2021р.

11 тарифний розряд

 

 

Шостак

Любов Станіславівна

Вихователь

Запорізьке педагогічне училище. Виховання в дошкільних закладах, вихователь в дошкільних закладах

НТ №849524

30 червня 1990  р.

10 тарифний розряд

13

 

Вялова

Наталія Волоимирівна

Асистент вихователя

Бердянський державний педагогічний університет. Бакалавр. Практична психологія. Практичний психолог

В15 № 161125

30 червня 2015 р.

10 тарифний розряд

6

 

Костенюк Євгенія Олександрівна

Асистент вихователя

Бердянський державний педагогічний університет,

«Дошкільне виховання», вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти, практичний психолог у закладах освіти

АР №41613134

30 червня 2011р.

Відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

2017 р.

6

Комунальний  вищий навчальний  заклад «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної  освіти» , «Практичний психолог »  (120 годин – 5кр.) свідоцтво про підвищення кваліфікації  СПК № ДН 24983906/2509

14 квітня 2017 р.