Новомосковськ. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "(ЯСЛА-САДОК) № 2 "ЧЕБУРАШКА" НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Методична робота

Функції методичної служби ЗДО

 

ІНФОРМАЦІЙНА: ВИВЧЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ ПЕДАГОГІВ, ПОПОВНЕННЯ БАНКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ПРО НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ, ШИРОКЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТІВ ЗІ ЗМІ, РІЗНОМАНІТНИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДО.

 

ОСВІТНЯ: ЗДІЙСНЕННЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ З НОВИМИ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ, ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТАНДАРТАМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ, ЗДІЙСНЕННЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ З ЗАКОНОДАВЧИМИ, НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, КОНСУЛЬТАЦІЙ, ВІДКРИТИХ ЗАХОДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АКТИВНИХ МЕТОДІВ.

 

КОНТРОЛЬНО - ДІАГНОСТИЧНА: МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В ПРОЦЕСІ СТАНУ ОСВІТНЬОго ПРОЦЕСУ, АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ, УЗАГАЛЬНГЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УЧАСТЬ В ПЕДАГОГІЧНИХ РАДАХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ГОДИНАХ, БАТЬКІВСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТОЩО, ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТВОРЧИХ ГРУП ТА МІНІПРОЕКТІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ, ОГРАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ ТА СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ, НАПРАВЛЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

 

ДОСЛІДНИЦЬКА: ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СТАНУ ОСВІТНЬОГО ПРЦЕСУ ТА ЗАПИТІВ ПЕДАГОГІВ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ В РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ, ВИВЧЕННЯ ТА РОЗПОВЮДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ДОСВІДУ ТА АВТОРСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

 

КОМУНІКАТИВНА: УСВІДОМЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЗНАЧИМОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПРОГРАМИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ДІЛОВИХ КОНТАКТІВ З УЧАСНИКАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ.

 

ВИХОВНА: (МОТИВАЦІЙНО-СТИМУЛЮЮЧА): СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ, ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ, СТИМУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, МОТИВУВАННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО- ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ, НА ЕМПАТІЮ З ДІТЬМИ, ПРОЯВ ЛЮБОВІ ТА РОЗУМІННЯ.

 

Пріорітети розвитку методичної роботи дошкільного закладу є:

 

- ВАРІАТИВНЕ ІНФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІВ ПРО ДОСЯГНЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ, ПРО НОВІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦЯ;

- ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ Й РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ, ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КВАЛІФІКАЦІЇ;

- ФОРМУВАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАЙБІЛЬШ ЦІННОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО ДОСВІДУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

- ПІДГОТОВКА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ;

- ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ.

 

Головними завданнями діяльності методичної служби є:

 

- ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ;

- ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА СПРИЯННЯ ОСОБИСТІСНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЗРОСТАННЮ ПЕДАГОГІВ;

- СПРИЯННЯ В ОПАНУВАННІ СВІТОВОЮ, НАЦІОНАЛЬНОЮ, ПОБУТОВОЮ КУЛЬТУРОЮ.

- ПІДТРИМКА ДІЛОВОГО ТОНУСУ ПЕДАГОГІВ;

- СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВИ, ТВОРЧОСТІ, ПОШУКУ;

- СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРАЦІ В РЕЖИМІ РОЗВИТКУ, В НАПРЯМКУ ОПАНУВАННЯ НОВИМИ МЕТОДАМИ, ПРИЙОМАМИ, ЗАСОБАМИ, ТЕХНОЛОГІЯМИ, СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

- ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ.

 

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти наповнений матеріалами за такими розділами:

- нормативно-правові акти з питань дошкільної освіти;

- документація вихователя-методиста з освітньої роботи;

- інформація про педагогічні кадри;

- педагогічні посібники, зразки наочності, ігрові та дидактичні матеріали;

- періодичні видання, психолого-педагогічна, методична та дитяча художня література.