Новомосковськ. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "(ЯСЛА-САДОК) № 2 "ЧЕБУРАШКА" НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Правила прийому

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
 
№ 1/9-839 від 16 листопада 2012 року
 
Щодо прийому дітей до
дошкільних навчальних закладів
 
До Міністерства надходять численні звернення керівників дошкільних навчальних закладів сільської місцевості, голів сільських (селищних) рад, начальників районних (міських) управлінь (відділів) освіти, щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів, сім’ї яких проживають в одних населених пунктах, однак офіційно зареєстровані в інших. Враховуючи актуальність та важливість порушеного питання, інформуємо.
 
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до повноважень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у системі дошкільної освіти віднесено забезпечення реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території та створення умов для одержання громадянами дошкільної освіти.
 
Однак статтею 53 Конституції України визначено, що кожен громадянин має право на освіту, а відповідно до статті 6 Закону України "Про дошкільну освіту" одним із принципів реалізації дошкільної освіти є доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти. Законодавчо також закріплено право батьків вибирати дошкільний навчальний заклад.
 
Відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
 
Окрім того, у статті 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом. Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.
 
Відповідно частини другої статті 3 Закону України "Про дошкільну освіту", держава надає всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.
 
Враховуючи зазначене, прийом дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до законодавства незалежно від реєстрації дитини та її батьків.
 
Заступник Міністра Б.М. Жебровський

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!
 
Заклад дошкільної освіти задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти. Забезпечує першочерговий прийом до закладу дошкільної освіти дітей, які мешкають на закріпленій за дошкільним закладом території, а при наявності місць незалежно від місця проживання.
 
Прийом дітей здійснює директор Пустова Олеся Анатолівна
Понеділок 8.30-16.30

Обідня перерва 12.30 -13.00

 

Для зарахування дитини в ЗДО № 2 «Чебурашка» загального розвитку дитини необхідні наступні документи:
- виписка із медичної картки, карта профілактичних щеплень (форма № 63);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- заява батьків або осіб, які їх замінюють.
 
 За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти:
- у разі її хвороби;
- карантину;
- санаторного лікування;
- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
- у літній оздоровчий період (75 днів).
 

Правила для батьків ЗДО №2 "Чебурашка"

Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати ії в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту та виховання)
1. Загальні положення.
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
2. Права батьків.
2.1 Батьки мають право:

 • вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; 
 • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • на пільги на харчування; 
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
 • на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг; 
 • приймати участь у заходах дошкільного закладу;
 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу; 

3.Обов’зки батьків.
3.1.Батьки зобов’язані:

 • виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 
 • постійно дбати про фізичние здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей; 
 • поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком; 
 • виконувати режим дня дошкільного закладу; 
 • приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями; 
 • батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби; 
 • стежити за реальним станом здоров’я дитини; 
 • не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини; 
 • не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей; 
 • забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини; 
 • приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я; 
 • діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду медичної сестри дошкільного закладу;
 • приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам; 
 • не забирати дітей в нетверезому стані; 
 • дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей; 
 • своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад; 
 • відвідувати батьківські збори; 
 • виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей; 
 • бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

 

Групи комплектуються за віковими (одновіковими) ознаками. 
Вік дитини визначається станом на 1 вересня.

 • групи раннього віку від 2 до 3 років 
 • групи молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років 
 • групи середнього дошкільного віку від 4 до 5 років 
 • групи старшого дошкільного віку від 5 до 6 (7) років 

Наповнюваність груп становить: 

 • для дітей віком від 2 до 3 років - до 15 осіб 
 • для дітей віком від 3 до 6 (7) років - до 20 осіб

 

Діти - наше багатство, наша радість та інвестиція в майбутнє.
Дитячий садочок - це перше місце в житті дитини, де вона перебуватиме без мами і тата достатньо довгий проміжок часу. Завдання батьків - передбачити всі можливі ситуації і допомогти малюку і вихователеві подолати ті несподіванки, які можуть виникнути під час перебування в дитячому садочку.